บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักเตียงคู่


คุณลักษณะห้อง

-

อาหาร

อาหารสำหรับคนไข้

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ห้องน้ำแบบใหม่
- ตู้เสื้อผ้า
- โทรศัพท์