บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักรวม 4 เตียง


คุณลักษณะห้อง

-

อาหาร

อาหารสำหรับคนไข้

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ห้องน้ำแบบใหม่