ภาษา

สมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียด
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-ประสบการณ์ 0-3 ปี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *