ภาษา

สมัครงาน

นักเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด
ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์
หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป
-รักงานบริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *