ภาษา

สมัครงาน

นักรังสีเทคนิค

รายละเอียด
ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค
หน้าที่รับผิดชอบ : 1.งานประจำแผนกเอกซเรย์
2.ออกหน่วยนอกพื้นที่
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง/ชาย
2.จบการศึกษาปริญญาตรีสาขารังสีการแพทย์ 4 ปี
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *