ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และศัลยแพทย์ ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีทีม Ambulance ออกให้บริการนอกสถานที่

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- รถพยาบาลฉุกเฉิน
- เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกฉุกเฉิน
Tel.036-315555 ต่อ 1199,8191
www.kasemrad.co.th