ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

ข้อมูลทั่วไป

ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมศูนย์ไตเทียมรพ.เกษมราษฎร์ สระบุรี ผ่านการตรวจรับรองจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรกในจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยเครื่องไตเทียมที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญโรคไตโดยเฉพาะ
การบริการของศูนย์ไตเทียม
• ให้บริการฟอกเลือด (HEMODIALYSIS) ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน AAMI ได้รับการตรวจรับรองโดยสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
• ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวายในหอผู้ป่วยหนัก (ICU)
• มีจำนวนเครื่องไตเทียมเปิดให้บริการภายในแผนกไตเทียม 11 เครื่อง
• เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 23.00 น.
• ให้บริการนอกเวลา 24 ชม. กรณีฉุกเฉิน
• มีระบบน้ำ RO ที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบ – เพาะเชื้อ ทุก 1 เดือน
• มีการตรวจสอบเครื่องไตเทียมทุก 2 เดือน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบริการ
• มีอุปกรณ์และทีมช่วยฟื้นคืนชีพครบถ้วน มีเครื่องมือทันสมัยอื่นๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ
• ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไตเทียมและระบบน้ำทุกวัน ก่อนใช้กับผู้ป่วย
• ห้องผู้ป่วยจัดเป็นเตียงนอน โดยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มุมสุขศึกษาและมุมอ่านหนังสือสำหรับญาติผู้ป่วยสามารถเข้ามาเฝ้าผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด
เปิดให้บริการผู้ป่วยที่ใช้สิทธิต่างๆ ดั้งนี้
- ให้บริการฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม เบิกได้ครั้งละ 1,500 บาท
- ให้บริการฟอกเลือดเบิกตรงสวัสดิการราชการ เบิกได้ครั้งละ 2,000 บาท
- ให้บริการฟอกเลือดสิทธิชำระเงินสด ครั้งละ 2,100 บาท
แพทย์ประจำศูนย์
- อายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต 2 ท่าน
- พยาบาลอบรมเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตและสภาการพยาบาล ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด ให้คำแนะนำกรณีผู้ป่วยมีปัญหาสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกไตเทียม
Tel.036-315555
www.kasemrad.co.th