ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ข้อมูลทั่วไป

• บริการผู้ป่วยดุจญาติมิตร
• เน้นความปลอดภัยจากการติดเชื้อ
• ดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและทุกคนในครอบครัว
• จัดห้องทำฟันให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย และปลอดภัยขณะทำฟัน
• ทางเลือกใหม่...สำหรับคนฟันสวย และเพื่อสุขภาพของช่องปากที่ดีกว่า
• ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนการรักษาปัญหาสุขภาพฟันเพื่อให้ท่านได้รับการบริการประทับใจ
• อุปกรณ์สะอาด มาตรฐานสากล
• ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคคลากร

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกทันตกรรม
Tel.036-315555 ต่อ 8870
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์พชร ชัยสิทธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 08.00-16.00  (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 และ 5 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00-16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00-16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ 08.00-16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

ทันตแพทย์ยุทธพล พิมพิสณฑ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าฟันคุด,รากฟันเทียม,รักษารากฟัน,ครอบฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.30-12.30 น.(สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) 08.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 08.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00-16.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. (สัปดาห์ที่ 5 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00-16.00 น.(สัปดาห์ที่ 2 และ 5 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ 08.00-16.00 น.(ยกเว้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

ทันตแพทย์ศาศวัต สงวนบุญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ 08.00-16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-16.00   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-16.00   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 08.00-16.00 (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ 08.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี