ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ประกันสังคมและกองทุนทดแทน

ศูนย์ประกันสังคมและกองทุนทดแทน

ข้อมูลทั่วไป

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับ
• ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
• ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน กรณีใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
• มีบุคลากรดูแลผู้ประกันตนที่มาใช้บริการโดยเฉพาะ
• สถานที่สะอาด ห้องพักสะดวกสบาย
• มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
• มีสถานพยาบาลรองรับ กรณีที่ต้องมีการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่อง
มีสถานพยาบาลรองรับ กรณีที่ต้องมีการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อเนื่อง
• โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญโรคทุกสาขาของประเทศไทย
• ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• ศูนย์มะเร็งลพบุรี
• โรงพยาบาลอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

ประสานงานทางการแพทย์
Tel.036-315555 ต่อ 1222 (ชั้น 1)
1223,1224,1225,1226 (ชั้น 12)
www.kasemrad.co.th