ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข้อมูลทั่วไป

การรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทั่วไปหรือพิการที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการและ /หรือลดความพิการกลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพอสมควรและอาจประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม โดยมีทีมของผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม 2
Tel.036-315555 ต่อ 8180
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์ปิณณพงศ์ สุทธิกาศนีย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญ : อาชีวเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08:00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00 - 17.00 (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08:00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ 08.00 - 17.00 (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี