ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

รังสีวิทยา

รังสีวิทยา

ข้อมูลทั่วไป

-

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกเอ็กซเรย์
Tel.036-315555 ต่อ 8141
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์รังสีวิทยา

แพทย์หญิงสิวนิต ธนกรนุวัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ - -