ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ

ข้อมูลทั่วไป

-

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกจักษุ
Tel.036-315555 ต่อ 8334
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์แผนกจักษุ

นายแพทย์ณัฐดนัย ปิ่นคำ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 13.00-16.00 น.  (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี