ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรม ทั่วไป ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, ไทรอยด์, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย, โลหิตจาง, ธาลัสซีเมีย, โรคไต, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ตับอักเสบจากไวรัส, ดีซ่าน, ตับแข็ง, ตับอ่อนอักเสบ, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะพัก
• เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำลังกาย
• เครื่องอัตราซาวด์หัวใจ
• เครื่องอัตราซาวด์ช่องท้อง
• เครื่องตรวจการอุดตันของเส้นเลือด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม 1
Tel.036-315555
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์อายุรกรรม

แพทย์หญิงจีราลักษณ์ ตันฑ์พรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงธิติพร กิจภิญโญชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ตรวจวินิจฉัย และรักษา • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด , ผนังหัวใจรั่ว • โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ, ลิ้นหัวใจรั่ว, ลิ้นหัวใจตีบ • โรคกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆ, หัวใจโต ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ • อาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น เวียนศีรษะ เป็นลม น้ำท่วมปอด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  - -
จันทร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ - -

 

นายแพทย์พันธ์วสิณ ข้ามสาม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคทั่วไปทางอายุรกรรม, โรคอายุรกรรมระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, ไทรอยด์, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย, โลหิตจาง, ธาลัสซีเมีย, โรคไต, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ตับอักเสบจากไวรัส, ดีซ่าน, ตับแข็ง, ตับอ่อนอักเสบ, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระพาะอาหาร, โรคลมชัก, โรคเส้นเลือดในสมองตีบ, โรคปวดศีรษะเวียนศีรษะ, โรคปวดศีรษะข้างเดียว, อัมพฤกษ์, อัมพาต, พากินสัน, ไมเกรน, เยื้อหุ้มสมองอักเสบ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์  - -