ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรม ทั่วไป ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, ไทรอยด์, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย, โลหิตจาง, ธาลัสซีเมีย, โรคไต, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ตับอักเสบจากไวรัส, ดีซ่าน, ตับแข็ง, ตับอ่อนอักเสบ, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะพัก
• เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำลังกาย
• เครื่องอัตราซาวด์หัวใจ
• เครื่องอัตราซาวด์ช่องท้อง
• เครื่องตรวจการอุดตันของเส้นเลือด

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรม 1
Tel.036-315555 ต่อ 8170
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์อายุรกรรม

แพทย์หญิงจีราลักษณ์ ตันฑ์พรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 07.30-16.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงธิติพร กิจภิญโญชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ตรวจวินิจฉัย และรักษา • โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด , ผนังหัวใจรั่ว • โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ, ลิ้นหัวใจรั่ว, ลิ้นหัวใจตีบ • โรคกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆ, หัวใจโต ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ • อาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น เวียนศีรษะ เป็นลม น้ำท่วมปอด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  - -
จันทร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ศิริชัย ภัณฑกิจนิรันดร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคทั่วไปทางอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, ไทรอยด์, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย, โลหิตจาง, ธาลัสซีเมีย, โรคไต, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ตับอักเสบจากไวรัส, ดีซ่าน, ตับแข็ง, ตับอ่อนอักเสบ, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระพาะอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  –  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์  –  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ 08:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี