ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรมประสาท

ศูนย์อายุรกรรมประสาท

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรมประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, อัมพฤกษ์, อัมพาต, พากินสัน, ไมเกรน, ลมชัก, เยื้อหุ้มสมองอักเสบ, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- C.T.SCAN

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมประสาท
Tel.036-315555 ต่อ 8660
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์อายุรกรรมประสาท

นายแพทย์พันธุ์วสิณ ศุภมงคลศิริโชติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมประสาท
ความชำนาญ : อายุรกรรมระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคเส้นเลือดในสมองตีบ, ปวดศีรษะ , เวียนศีรษะ , ปวดศีรษะข้างเดียว, อัมพฤกษ์, อัมพาต, พากินสัน, ไมเกรน, เยื้อหุ้มสมองอักเสบ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์  - -