ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรมประสาท

ศูนย์อายุรกรรมประสาท

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุกรรมประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, อัมพฤกษ์, อัมพาต, พากินสัน, ไมเกรน, ลมชัก, เยื้อหุ้มสมองอักเสบ, ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- C.T.SCAN

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกอายุรกรรมประสาท
Tel.036-315555
www.kasemrad.co.th