ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูติ- นรีเวช เช่น รับฝากครรภ์ , การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก บริการส่งเสริมสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีน หัดเยอรมันในกรณีที่ยังไม่ตั้งครรภ์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• การเจาะน้ำคร่ำ
• เครื่องติดตามตรวจสอบความผิดปกติทารกในครรภ์
• Ultrasound 2 D, 4D
• Colposcope
• ตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซม

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
Tel.036-315555 ต่อ 8362
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

แพทย์หญิงนิติพร อยู่แก้ว

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00-17.00 น.   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

แพทย์หญิงพัชรา สุวิจิตรพงษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00-17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงสุวารี ศังขวณิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  –  -
จันทร์ 08:00 – 16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08:00 – 16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ  –  -
พฤหัสบดี 08:00 – 16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08:00 – 16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์  –  -