ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูติ- นรีเวช เช่น รับฝากครรภ์ , การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก บริการส่งเสริมสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและวัคซีน หัดเยอรมันในกรณีที่ยังไม่ตั้งครรภ์

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• การเจาะน้ำคร่ำ
• เครื่องติดตามตรวจสอบความผิดปกติทารกในครรภ์
• Ultrasound 2 D, 4D
• Colposcope

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
Tel.036-315555 ต่อ 8160
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม

แพทย์หญิงสุวารี สังขวณิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  –  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 08:00 – 16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08:00 – 16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ  –  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08:00 – 16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08:00 – 16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์  –  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

นายแพทย์เฉลิมพล ฉายพุทธ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 17:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์  –   
เสาร์  –