ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมลำไส้และทวารหนัก เช่น ไส้ติ่งอักเสบ, ถุงน้ำดีอักเสบ, ลำไส้อุดตัน, ท่อน้ำดีอักเสบ, แผลอักเสบ, ไส้เลื่อน, แผลปริทวารหนัก, ริดสีดวง
สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้คอยให้บริการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย Gastroscope เป็นการส่องกล้องทางเดินส่วนบนอันได้แก่ หลอดอาหารกระเพาะอาหาร และหลอดอาหารส่วนต้น ใช้ในการตรวจผู้ป่วยที่มีการปวดท้องเรื้อรังเลือดออกทางเดินอาหารแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษาเพื่อหยุดเลือดที่ไหลออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารและตัดชิ้นเนื้อมาตรวจหาพยาธิสภาพได้ด้วย
กล้องส่องทวาร colonoscope เป็นเครื่องมือส่องกล้องภายในลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหาความผิดปกติต่างๆ เช่น
• ใช้เพื่อตรวจหามะเร็งลำไส้ (Screening ) ในผู้ป่วยที่อายุ 50 ปี หรือมากกว่า
• ใช้ตรวจในผู้ป่วยที่มีการขับถ่ายผิดปกติ เช่น ท้องผูก ถ่ายเป็นมูก ถ่ายเป็นเลือด
• ใช้ติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้หลังผ่าตัด
• ใช้ตรวจในผู้ป่วยที่มีลำไส้อักเสบ
• การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และส่องกล้องกระเพาะอาหาร จึงมีประโยชน์มากในการตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลการรักษาโรคมะเร็งอย่างมากในปัจจุบัน
• ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้ง
• ตรวจกระเพาะด้วยการกลืนแป้ง
• ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีโดยการส่องกล้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

• กล้องส่องกล้องทางเดินส่วนบน
• กล้องส่องทวาร
• เครื่องอัลตร้าซาวด์ช่องท้องและเส้นเลือด
• เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
• อัลตร้าซาวด์สำหรับตรวจภายในร่างกาย
• mammogram

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Tel.036-315555
www.kasemrad.co.th

คณะแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นายแพทย์ประภาส ชัยฤทธินุกูล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : โรคศัลยกรรมทั่วไป, โรคระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญพิเศษ : แผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ตรวจวินิจฉัย รักษา โดยแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมทั่วไป , แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมลำไส้และทวารหนัก เช่น ไส้ติ่งอักเสบ, ถุงน้ำดีอักเสบ,ลำไส้อุดตัน,ท่อน้ำดีอักเสบ,แผลอักเสบ,ไส้เลื่อน,แผลปริทวารหนัก,ริดสีดวง สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ colonoscope กล้องส่องทวาร เป็นเครื่องมือส่องกล้องภายในลำไส้ใหญ่เพื่อตรวจหาความผิดปกติต่างๆ Gastroscope เป็นการส่องกล้องทางเดินส่วนบนอันได้แก่ หลอดอาหารกระเพาะอาหาร และหลอดอาหารส่วนต้นใช้ในการตรวจผู้ป่วยที่มีการปวดท้องเรื้อรังเลือดออกทางเดินอาหารแผลในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการรักษาเพื่อหยุดเลือดที่ไหลออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารและตัดชิ้นเนื้อมาตรวจหาพยาธิสภาพได้ด้วย
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 8.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี