ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร : 036-315-555-90

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำ
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง
2.อายุ 24-35ปี
3.จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
4.มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
5.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง
2.วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
3.ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านประกันชีวิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6.สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาล UR

ตำแหน่ง : พยาบาล UR

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
3.มีประสบการณ์ในงานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
4.มีความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ในการเบิกค่าพยาบาล เข้าใจหลักการพิจรณาเบิกสินไหมทดแทน และขั้นตอนการเบิกสินไหมทดแทนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักโภชนากร

ตำแหน่ง : นักโภชนากร

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน โภชนาการและอาหาร หรือสาขาที่เกียวข้อง
- เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีใบประกอบวิชาชีพนักโภชนากร(ใบกำหนดอาหาร)
- มีประสบการณ์ทางด้านการกำหนดอาหารมาอย่างน้อย 1 ปี
- รักงานบริการ มีอัธยาศัยดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : - เพศหญิง
-สัญชาติไทย
-มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
-มีประสบการณ์จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
-ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ตรงต่อเวลา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
พนักงานเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย
-ไม่จำกัดระดับการศึกษา
-มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีหัวใจบริการ
-มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม แจ่มใส
-ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
-สามารถทำงานตามตารางเวรได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
หัวหน้าแผนกเวรเปล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
-มีความเป็นผู้นำ สามารถดูเเลผู้ใต้บังคับบัญชาได้
-มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-มีหัวใจบริการ
-มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม แต่มใส
-ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
-สามารถทำงานตามตารางเวรได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1