ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กิตติวัฒน์ วิงประวัติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 17.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
เสาร์    

 

แพทย์หญิงขวัญนุช ลี้สุทธิพรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00  น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00  น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00-17.00  น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 08.00-17.00  น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์    

 

นายแพทย์จีรายุทธ อรรถจรูญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงชลธร ไชยโชติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 09.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

แพทย์หญิงฐิติพร เผือกสุวรรณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : วิญญีแพทย์
ความชำนาญ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ - -
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ 08.00-17.00 (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

นายแพทย์ณัฐดนัย ปิ่นคำ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 13.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

นายแพทย์ณัฐนนท์ ภุคุกะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แพทย์กุมารเวชทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 17.00-20.00 (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ 08.00-20.00 (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

นายแพทย์ทำเนียบ แสงคำพันธ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แพทย์กุมารเวชทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 17.00-20.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
พุธ 08.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
ศุกร์ 08.00-17.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
เสาร์ 08.00-17.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 

 

นายแพทย์ธานินทร์ วิชาจารย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์    
อังคาร    
พุธ 08.00 - 20.00 น.   
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ 08.00 - 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 3 และ 5 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ญาณศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 17.00-20.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -