ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ทำเนียบ  แสงคำพันธ์

นายแพทย์ทำเนียบ แสงคำพันธ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แพทย์กุมารเวชทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ - -
อังคาร 08.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี