ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กิตติวัฒน์  วิงประวัติ

นายแพทย์กิตติวัฒน์ วิงประวัติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์
• เครื่องผ่าตัดข้อเข่าและข้อไหล่โดยการส่องกล้อง
• เครื่องตรวจมวลกระดูก

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-Arm)
ใช้ในการผ่าตัดกระดูกและข้อและงานศัลยกรรมช่องท้อง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์ (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)(เฉพาะนัด) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
เสาร์