ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงชลธร ไชยโชติ

แพทย์หญิงชลธร ไชยโชติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมหลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 08.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี