ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงณัฐณิชา เกิดวิชัย

แพทย์หญิงณัฐณิชา เกิดวิชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : โรคผิวหนัง
ความชำนาญ : เฉพาะทางโรคผิวหนัง
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 17.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -