ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์พันธุ์วสิณ ศุภมงคลศิริโชติ

นายแพทย์พันธุ์วสิณ ศุภมงคลศิริโชติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรมประสาท
ความชำนาญ : อายุรกรรมระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคเส้นเลือดในสมองตีบ, ปวดศีรษะ , เวียนศีรษะ , ปวดศีรษะข้างเดียว, อัมพฤกษ์, อัมพาต, พากินสัน, ไมเกรน, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00-17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์