ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงสุวารี  ศังขวณิช

แพทย์หญิงสุวารี ศังขวณิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  –  -
จันทร์ 08:00 – 16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08:00 – 16.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ  –  -
พฤหัสบดี 08:00 – 16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08:00 – 16.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์  –  -