ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์ยุทธพล พิมพิสณฑ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าฟันคุด,รากฟันเทียม,รักษารากฟัน,ครอบฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ 08.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์รติ เขม้นเขตรการ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์รุจม์ ไชยชิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : อาชีวอนามัย
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ - -

 

นายแพทย์วรวิทย์ กมลภัทรเจริญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-17.00 (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

นายแพทย์วรวุฒิ สมิติษเฐียร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : หู คอ จมูก
ความชำนาญ : เฉพาะทางหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

แพทย์หญิงวราลักษณ์ สุภวัตรจริยากุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-16.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงวิภาวี พุฒิวิญญู

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์วีรกิจ นาวีระ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 17.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์ศักดิ์ชัย อติโพธิ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  -  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์  -  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

ทันตแพทย์ศาศวัต สงวนบุญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ - -