ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์วิรัช ปานะรัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
ตรวจวินิจฉัย และรักษา
• โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด , ผนังหัวใจรั่ว
• โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ, ลิ้นหัวใจรั่ว, ลิ้นหัวใจตีบ
• โรคกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆ, หัวใจโต ,โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา
• โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
• อาการเหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น เวียนศีรษะ เป็นลม น้ำท่วมปอด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 09.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 09.00-17.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 09.00-16.00 น.  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์วีรกิจ นาวีระ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 17.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นายแพทย์ศักดิ์ชัย อติโพธิ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  -  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08.00 - 17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์  -  -

 

ทันตแพทย์ศาศวัต สงวนบุญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ - -
พฤหัสบดี 08.00-17.00 (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ศิริชัย ภัณฑ์กิจนิรันดร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคทั่วไปทางอายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ในกลุ่มโรคอายุกรรมทั่วไป เช่น โรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ไขมันในเลือดสูง, ไทรอยด์, โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย, โลหิตจาง, ธาลัสซีเมีย, โรคไต, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่, ตับอักเสบจากไวรัส, ดีซ่าน, ตับแข็ง, ตับอ่อนอักเสบ, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระพาะอาหาร
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  –  -
จันทร์  –  -
อังคาร 08:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พุธ 08:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
พฤหัสบดี 08:00 – 17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์ 08:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
เสาร์ 08:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

 

แพทย์หญิงศุภศรี ชาญเชิงภพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : วิญญีแพทย์
ความชำนาญ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00-17.00 (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

นายแพทย์สรเดช รัตนเรืองวิมาน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00-12.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

แพทย์หญิงสิวนิต ธนกรนุวัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : รังสีวิทยา
ความชำนาญ : รังสีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : รังสีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ - -

 

นายแพทย์สุรกิจ พรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป/ศัลยกรรมมะเร็ง
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ --  
จันทร์ - -
อังคาร 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์สุรชัย แซ่ย่อง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 08.00-17.00  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ - -