ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงอัมภิการ์ นวฤทธิอัศวิน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์อาทิตย์ บุญญลาภา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เฉพาะทางมือ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00-12.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

แพทย์หญิงอุไรรัตน์ คล้ายอุบล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ 08.00-17.00 น. (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

นายแพทย์เฉลิมพล ฉายพุทธ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบสืบพันธ์สตรี
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์, โรคระบบสืบพันธ์สตรี, ตรวจมะเร็งปากมดลูก, อัตราซาวด์ 4D และ 2D, ตรวจสุขภาพเด็กในครรภ์, การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร,บริการวางแผนครอบครัว,ปัญหาวัยทอง,ปีกมดลูกอักเสบ,ตกขาว,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาผิดปกติ,เนื้องอกมดลูก,ซิฟิลิส, หนองใน,ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จันทร์ 17:00 – 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี 17.00-20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ศุกร์  –   
เสาร์  –   

 

นายแพทย์เทวราช สุมังเกษตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-20.00 น. (สัปดาห์ที่2 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
จันทร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 
อังคาร 07.00-08.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ - -
พฤหัสบดี 07.00-08.00 , 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 07.00-08.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์  -  -

 

แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ วินัยวัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 17.00-20.00 น. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -