บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

มะเร็งเต้านม

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม แม่นยำ ปลอดภัย

โรคในกลุ่ม Orthopedic กลุ่ม Hand

โรคในกลุ่ม Orthopedic กลุ่ม Hand

ไข้หวัดใญ่ชนิด 4 สายพันธุ์

สร้างภูมิคุมกัน รับมือหน้าฝนด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์

โรคไมเกรน

โรคไมเกรน

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่

พาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน หรือที่คนไทยเรียกว่า โรคสั่นสันนิบาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่

มะเร็งลำไส้

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้

ไข้เลือดออก

เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น

โรคท้องเสียเฉียบพลัน

การรับประทานอาหารที่ร้อนและปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางรับประทานอาหาร ล้างมือให้สะอาด ป้องกันโรคท้องเสียเฉียบพลัน