บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ และคุณแม่ควรดูแลตัวเองอย่างไร

อุดฟันแบบไหนดี แบบสีเงิน หรือสีเหมือนฟัน

อุดฟันแบบไหนดี แบบสีเงิน หรือสีเหมือนฟัน

ทำอย่างไรเมื่อลูกมีไข้

ทำอย่างไรเมื่อลูกมีไข้

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้

โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

เกิดจากเชื้อไวรัส มีการระบาดได้ตลอดปี มักเกิดในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง

โรคตาแดง

โรคตาแดงเป็นโรคติดต่อที่ระบาดได้ง่ายมาก