ข่าว

ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

7 ธันวาคม 2561

ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ร่วมกับ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 

ได้ฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดย จำลองสถานการณ์ไฟไหม้ถังแก๊ส ที่แผนกโภชนาการ ชั้น 5 และจำลองสถานการณ์อพยพหนีไฟเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของคนไข้ หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงาน และสามารถระงับเหตุได้อย่างมีระบบ เพื่อลดการสูญเสีย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยมีนพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล และ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการซ่อมในครั้งนี้