ข่าว

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

17 มกราคม 2562

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ร่วมกิจกรรม 

“โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน” 

ออกให้บริการในพื้นที่อำเภอแก่งคอย ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2652 ภายในงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี มีบูธบริการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำกายภาพบำบัด แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และมีกิจกรรมเกมจับคู่สัตว์ให้ประชาชนร่วมสนุก เพื่อรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาล