ข่าว

บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

8 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

พนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-59 ปี ฟรี ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี พร้อมออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี #ฟรี แก่พนักงาน/ลูกจ้าง/ครอบครัว ในสถานประกอบการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แผนกทรัพยากรมนุษย์บริษัทใดที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด โทร 036-315-555 ต่อ 1252 แผนกการตลาด