ภาษา

ข่าว

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

13 พฤษภาคม 2562

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

นื่องใน “วันวิสาขบูชา” โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ร่วมกับ สภากาชาดไทย

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป