ภาษา

ข่าว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร

15 พฤษภาคม 2562

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร

นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร

เข้าร่วมงานพิธีสถาปนาโรงพยาบาลค่ายอดิศร ครบรอบปีที่ 48 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 พลตรีปรีชา เบญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า เป็นประธาน

ในพิธีสถาปนาโรงพยาบาลค่ายอดิศร โดยมี พันเอกปัญญา สุดนาวา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอดิศร,

คณะนายทหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาลค่ายอดิศร บุตรหลาน เข้าร่วมเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ

ผู้บังคับบัญชาที่ล่วงลับ พร้อมกันนั้นได้ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทางโรงพยาบาลและ

ร่วมทำพิธีเปิด “ถนนปัญญาแห่งความดี”บริเวณทางเข้าด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายอดิศรเพื่อเป็น

สาธารณะประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ของร.พ.ค่ายอดิศร และประชาชนที่มาใช้บริการ

ของร.พ.ค่ายอดิศร ได้รับความสะดวกสบายในการใช้เส้นทางสัญจร