ภาษา

ข่าว

นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร และพยาบาล

20 กันยายน 2562

นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร และพยาบาล

นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร และพยาบาล 

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์ 

ตามโครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค ปีที่ 2" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

โดยเริ่มจากวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร,วัดหน้าพระลาน,วัดมงคลชัยพัฒนา,วัดห้วยหินขาว

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสระบุรี