ภาษา

ข่าว

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์

24 กันยายน 2562

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ให้กับพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค ปีที่ 2" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ วัดสมุหประดิษฐ์ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 

เพื่อป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสระบุรี