ภาษา

ข่าว

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์

1 ตุลาคม 2562

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี นำโดย นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พร้อมคณะผู้บริหาร และพยาบาล ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์

ตามโครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค ปีที่ 2" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ วัดผึ้งรวง ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในงานการประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสระบุรี