ภาษา

ข่าว

โครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค ปีที่ 3"

18 กันยายน 2563

โครงการบุญรักษา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

นำโดย นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหาร และพยาบาล

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระภิกษุสงฆ์

ตามโครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค ปีที่ 3"

เพื่อป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 12