ภาษา

ข่าว

โครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค ปีที่ 3"

28 กันยายน 2563

โครงการบุญรักษา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ให้กับพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการบุญรักษา "สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค ปีที่ 3"
เพื่อป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ OPD Premium ชั้น 3