ภาษา

ข่าว

ขอขอบพระคุณ บริษัท แลตตาซอย จำกัด

28 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณ บริษัท แลตตาซอย จำกัด

ขอขอบพระคุณ บริษัท แลตตาซอย จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ส่งมอบนมถั่วเหลืองซังซัง แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน