ภาษา

ข่าว

ขอขอบพระคุณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี

28 พฤษภาคม 2564

ขอขอบพระคุณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี

ขอขอบพระคุณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี ส่งกำลังใจ FIGHT โควิด-19 ร่วมกับ ร้านค้าพันธมิตร และผู้สนับสนุนภาคเอกชน มอบชุดอาอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันต่อสู้วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน