ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรีมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้รับบริการ และบุคลากร

1 มีนาคม 2563
บุคลากร จึงกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เข้ามารับบริการ ผู้ป่วย

โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”

20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วัดหนองพลับ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระุบรี

บรรยายให้ความรู้และดูแลด้านสุขภาพ ความเสี่ยงโรคอ้วน

18 กุมภาพันธ์ 2563
ให้กับพนักงานบริษัทสยามฟูรูกาวา จำกัด

“วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind”

17 กุมภาพันธ์ 2563
“วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind”

โครงการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันแห่งความรัก “ ให้เลือด...เพราะรัก ”

14 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต