ภาษา

ข่าว

มอบส้มมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

22 มกราคม 2563
มอบส้มมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

"KASEMRAD KIDS 2020"

19 มกราคม 2563
"KASEMRAD KIDS 2020"

โครงการของสำนักงานประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับผู้ประกันตน

16 มกราคม 2563
โครงการของสำนักงานประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้กับผู้ประกันตน

ออกบูธส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและให้คำปรึกษา,บริการเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาลประกันสังคม

15 มกราคม 2563
ออกบูธส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและให้คำปรึกษา,บริการเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาลประกันสังคม

วันเด็กแห่งชาติ Kasemrad Kid Day

11 มกราคม 2563
วันเด็กแห่งชาติ Kasemrad Kid Day