ภาษา

ข่าว

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ

3 พฤษภาคม 2562
กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยเทศกาลวันสงกรานต์

13 เมษายน 2562
กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยเทศกาลวันสงกรานต์

คุณสุชาดา ชี้เจริญ ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี และคณะ

11 เมษายน 2562
ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมและมอบของเยี่ยมแด่ผู้ป่วย