แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ข่าวดี...สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

-
ผู้ประกันตน ประจำปี 2560 "ตรวจร่างกายฟรี"
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรโมชั่นหัวใจ

-
โปรแกรมเอาใจสุขภาพหัวใจกับแพทย์เฉพาะทาง
ราคา 3780-8280 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข่าวดี!!!

ศูนย์ทันตกรรม
สิทธิพิเศษใหม่สำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล
ราคา 900 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2560

เลือกโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เป็นสถานพยาบาลในดวงใจของท่าน

-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ยุคใหม่ใส่ใจบริการสิทธิ์ประกันสังคม
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2560

package ตรวจมะเร็งเต้านม

-
package ตรวจมะเร็งเต้านม
ราคา 2800 บาท
วันหมดอายุุ 30 มีนาคม 2560