แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ป้องกันลูกรักจากโรคอีสุกอีใสด้วยการฉีดวัคซีน!!
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

package มะเร็งลำไส้ใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
ราคา 15,000-18,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

package ส่องกล้องมะเร็งกระเพาะอาหาร

ศูนย์อายุรกรรม
package ส่องกล้อง แบบประหยัด
ราคา 8,000-24,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี(IPD)

ศูนย์กุมารเวชกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก...ปลอดภัยจากโรคไอพีดี(IPD)
ราคา 2,900-9,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

package skin prick test

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ทดสอบภูมิแพ้แบบสะกิดผิวหนัง
ราคา 1,200-3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

สุขภาพฟันดี...เริ่มต้นได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

-
แผนกทันตกรรมเป็นบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2559

ข่าวดี...สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

-
ผู้ประกันตน ประจำปี 2560 "ตรวจร่างกายฟรี"
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรโมชั่นหัวใจ

-
โปรแกรมเอาใจสุขภาพหัวใจกับแพทย์เฉพาะทาง
ราคา 3780-8280 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560