แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

package คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
package คลอดเหมาจ่าย
ราคา 30500-44500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

package skin prick test

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ทดสอบภูมิแพ้แบบสะกิดผิวหนัง
ราคา 1,200-3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

สุขภาพฟันดี...เริ่มต้นได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

-
แผนกทันตกรรมเป็นบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

package มะเร็งลำไส้ใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

บัตรสมาชิก Junior

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Junior
ราคา 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

บัตรสมาชิก Silver

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Silver
ราคา 5,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

บัตรสมาชิก Gold

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Gold
ราคา 19,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

บัตรสมาชิก Platinum

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Platinum
ราคา 29,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561