แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

package คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
package คลอดเหมาจ่าย
ราคา 30500-44500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ป้องกันลูกรักจากโรคอีสุกอีใสด้วยการฉีดวัคซีน!!
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี(IPD)

ศูนย์กุมารเวชกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก...ปลอดภัยจากโรคไอพีดี(IPD)
ราคา 2,900-9,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

package skin prick test

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ทดสอบภูมิแพ้แบบสะกิดผิวหนัง
ราคา 1,200-3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

สุขภาพฟันดี...เริ่มต้นได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

-
แผนกทันตกรรมเป็นบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Packageแมมโมแกรม+อัลตราซาวน์

-
ตรวจคัดกรอง...มะเร็งเต้านม
ราคา 2,800 บาท
วันหมดอายุุ 30 ตุลาคม 2560

ข่าวดี...สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

-
ผู้ประกันตน ประจำปี 2560 "ตรวจร่างกายฟรี"
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรโมชั่นหัวใจ

-
โปรแกรมเอาใจสุขภาพหัวใจกับแพทย์เฉพาะทาง
ราคา 3780-8280 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560