แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพคเกจวัคซีน 2017

ศูนย์กุมารเวชกรรม
Kid Vaccine "สุขภาพดี...เริ่มต้นได้ที่วัคซีน"
ราคา 3000-7500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ป้องกันลูกรักจากโรคอีสุกอีใสด้วยการฉีดวัคซีน!!
ราคา 3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี(IPD)

ศูนย์กุมารเวชกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรัก...ปลอดภัยจากโรคไอพีดี(IPD)
ราคา 2,900-9,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพคเกจ....วัคซีนโรต้า

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ป้องกันลูกรักจากไวรัสตัวร้าย"โรคท้องร่วงจากเชื้อโรต้า"
ราคา 2,500-3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ไวรัสตับอักเสบอันตรายกว่าที่คิด...ป้องกันด้วยวัคซีนตับอักเสบเอ
ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข่าวดี...สำหรับผู้ถือบัตรประกันสังคม

-
ผู้ประกันตน ประจำปี 2560 "ตรวจร่างกายฟรี"
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรโมชั่นหัวใจ

-
โปรแกรมเอาใจสุขภาพหัวใจกับแพทย์เฉพาะทาง
ราคา 3780-8280 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ข่าวดี!!!

ศูนย์ทันตกรรม
สิทธิพิเศษใหม่สำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล
ราคา 900 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2560