ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Package คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
Package คลอดเหมาจ่าย
ราคา 39,000-49,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

package ผ่าตัดกลุ่มมือ

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
package ผ่าตัดกลุ่มมือ
ราคา 10,900-12,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

รู้จักลูกรักในครรภ์ Ultrasound 4D

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
รู้จักลูกรักในครรภ์ Ultrasound 4D
ราคา 3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจ mammogram

ศูนย์อายุรกรรม
แพคเกจ mammogram
ราคา 3,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Health Check up for Senior Citizens

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ “สูงวัย สมวัย ใส่ใจสุขภาพ ”
ราคา 3,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
หรือหลังติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ราคา 690-2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Package For Lady's

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
Package For Lady's
ราคา 1,200-4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ศูนย์อายุรกรรม
สำหรับอายุ 9-45 ปี
ราคา 3,600-10,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

บัตรสมาชิก Silver

ศูนย์อายุรกรรม
บัตรสมาชิก Silver
ราคา 5,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564