ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Package ฟอกสีฟัน

ศูนย์ทันตกรรม
Package ฟอกสีฟัน
ราคา 3,900-4,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Health check today for healthy life tomorrow

ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1,990-9,790 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพคเกจวัคซีนโรต้า

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนโรต้า
ราคา 2,500-3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

สุขภาพฟันดี...เริ่มต้นได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

ศูนย์ทันตกรรม
แผนกทันตกรรมเป็นบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพคเกจ mammogram

ศูนย์อายุรกรรม
แพคเกจ mammogram
ราคา 3,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์กุมารเวชกรรม
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์
ราคา 890 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

package คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
package คลอดเหมาจ่าย
ราคา 38,000-48,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต
ราคา 20,000-49,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

Promotion Heart Check-up

ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมเอาใจสุขภาพหัวใจ กับแพทย์เฉพาะทาง
ราคา 2,900-8,280 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562