แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

package มะเร็งลำไส้ใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2561

แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต
ราคา 20,000-49,000 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจวัคซีนพื้นฐาน ตามช่วงอายุ

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนพื้นฐาน ตามช่วงอายุ
ราคา 3,000-7,500 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจวัคซีนโรต้า

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนโรต้า
ราคา 2,500-3,000 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจอีสุกอีใส
ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 30 ธันวาคม 2561

วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม
วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์
ราคา 2,900-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562