แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
Pre-marriage check up program
ราคา 2,653-3,153 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพคเกจผ่าตัด Orthopedic กลุ่ม Hand

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพคเกจผ่าตัด Orthopedic กลุ่ม Hand
ราคา 10,900-12,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

สุขภาพฟันดี...เริ่มต้นได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

ศูนย์ทันตกรรม
แผนกทันตกรรมเป็นบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจกายภาพบำบัด

ศูนย์กายภาพบำบัด
แพคเกจกายภาพบำบัด
ราคา 2,000-4,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจวัคซีนพื้นฐาน ตามช่วงอายุ

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนพื้นฐาน ตามช่วงอายุ
ราคา 3,000-7,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็คเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต
ราคา 20,000-49,000 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจวัคซีนโรต้า

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนโรต้า
ราคา 2,500-3,000 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจอีสุกอีใส

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจอีสุกอีใส
ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพคเกจวัคซีนไอพีดี 10 สายพันธุ์

ศูนย์กุมารเวชกรรม
แพคเกจวัคซีนไอพีดี 10 สายพันธุ์
ราคา 2,500-8,600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562