ประชาสัมพันธ์

วิ่งให้ทัน Ep.2

17 เมษายน 2562

วิ่งให้ทัน Ep.2

รายละเอียดกิจกรรม

           ด้วยบริษัท บางกอก เชน ฮอลปิทอล จำกัด ( มหาชน ) โดยโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ( World Medical Hospital ) มีนโยบายที่จะคืนประโยชน์สู่ชุมชน ตามแผนนโยบายของบริษัทด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสอดคล้องกับภารกิจของ “ผู้สำรวจความสุขคนไข้” นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ที่ต้องปฏิบัติภารกิจ เพื่อมอบความสุขให้สังคม ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลร่วมกับคนพิการ เพื่อให้เกิดกิจกรรมสำหรับผู้พิการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไปสามารถมีกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้ผู้พิการได้เป็นตัวแทนในการสร้างประโยชน์พร้อมให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้คำนึงถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้

   รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน

  รางวัลและประเภทการแข่งขัน ระยะทาง 21 km.(ใช้ชิพจับเวลา)

  รางวัล Overall ชาย และ หญิง อันดับ 1 รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ชาย: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ 60 ปีขึ้นไป

  Mini Marathon(ใช้ชิพจับเวลา)    450 บาท

  - รับเสื้อที่ระลึก และ เสื้อ Finisher + เหรียญที่ระลึก (เมื่อเข้าเส้นชัย)

   

  ชาย: อายุไม่เกิน 29 ปี/ 30-39 ปี / 40-49 ปี/ 50-59 ปี/ 60 ปีขึ้นไป

  Fun Run    450 บาท

  -รับเสื้อที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย

   

  VIP    1,300 บาท

  -รับเสื้อที่ระลึก/เสื้อโปโล และเหรียญที่ระลึก เมื่อเข้าเส้นชัย

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bchrun.com/