ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องผ่าตัด


คุณลักษณะห้อง

• ประกอบด้วยทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อในขณะผ่าตัด
• มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 4 เตียง

อาหาร

-

สิ่งอำนวยความสะดวก

-