โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | เกี่ยวกับเรา -> สาส์นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับเรา -> สาส์นจากประธานกรรมการ