ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
111/5 ถนนเอเชีย 1 หมู่ 13 ต.สันทราย อ.เมือง จ. เชียงราย 57000
โทร : 0-5391-0999
โทรสาร : 0-5315-3233

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
แพทย์ Full Time และ Part Time ทุกสาขา

ตำแหน่ง : แพทย์ Full Time และ Part Time ทุกสาขา

หน้าที่รับผิดชอบ : - แพทย์ อยู่ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และคลินิกเชียงแสน

สวัสดิการโรงพยาบาล
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และญาติสายตรง
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- ค่าอาหารกลางวัน (สำหรับสาขาคลินิกเชียงแสน)
- หอพักคลินิกเชียงแสน (สำหรับสาขาคลินิกเชียงแสน)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ 2 ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา)
หรือ ส่งประวัติสมัครงานมาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ : hr_ksbr@hotmail.com (ระบุตำแหน่งที่จะสมัครในหัวเรื่องในเมล์)
หรือ ติดต่อขอใบรับสมัครได้ที่ คลินิกศรีบุรินทร์ สาขา แม่สาย เว็ปไซด์ : www.kasemrad.co.th/sriburin
โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/6HFHJz (โดยใช้ chrome ในการโหลดเท่านั้น)
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นคนในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
6. อื่นๆ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : ไม่จำกัด ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
ไม่จำกัด
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ ( OPD/IPD/ไตเทียม/ห้องผ่าตัด/ICU/ศูนย์สุขภาพ)

สวัสดิการโรงพยาบาล
- ค่าล่วงเวลา
-สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และญาติสายตรง
-เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-โบนัสประจำปี
-กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ 2 ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-910999 ต่อ 608 (คุณสุกัญญา)
หรือ ส่งประวัติสมัครงานมาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ : hr_ksbr@hotmail.com (ระบุตำแหน่งที่จะสมัครในหัวเรื่องในเมล์)
หรือ ติดต่อขอใบรับสมัครได้ที่ คลินิกศรีบุรินทร์ สาขา แม่สาย เว็ปไซด์ : www.kasemrad.co.th/sriburin
โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/6HFHJz (โดยใช้ chrome ในการโหลดเท่านั้น)
คุณสมบัติ : - เพศ : ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น1


หลักฐานการสมัครประกอบด้วย :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
6. อื่นๆ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : จำนวนหลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
จำนวนหลายอัตรา
พนักงานต้อนรับและบริการ

ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับและบริการ

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานต้อนรับ

สวัสดิการโรงพยาบาล
- ประกันสังคม
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และญาติสายตรง
- เงินสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส

สถานที่ติดต่อสมัครงาน : ขอผู้สมัครสามารถติดต่อสมัคร ได้เฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เท่านั้น
เวลา เช้า 08.30-11.30 บ่าย 13.30-15.30
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารการุญเวช ชั้น 2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-910999 ต่อ 703 (คุณทิชากร)
หรือ ส่งประวัติสมัครงานมาพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ : hr_ksbr@hotmail.com (ระบุตำแหน่งที่จะสมัครในหัวเรื่องในเมล์)
โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.nitrocloud.com/p/4MyZ1ZYqIbHOB2nKkcm0Sn (โดยใช้ chrome ในการโหลดเท่านั้น)
คุณสมบัติ : อายุ : 25-35 ปี
ส่วนสูง : 155 cm ขึ้นไป
- รูปร่างดี , บุคลิกภาพดี , ยิ้มแย้ม , รักงานบริการ , พูดภาษาอังกฤษได้ (หากพูดได้หลายภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
3