ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤช รอดอารีย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงกาญจนา พรพินินวรกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : -ตรวจรักษาโรคตับ
-การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน-ล่าง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00น.
อังคาร 08.00-17.00น.
พุธ 08.00-17.00น.
พฤหัสบดี 08.00-17.00น.
ศุกร์ 08.00-17.00น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

 

แพทย์หญิงกิจพร โฆษิตพิพัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตาและผ่าตัดต้อกระจก
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : ผ่าตัดต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์ขวัญเทพ วงศ์วานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมช่องปาก
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

แพทย์หญิงขวัญใจ ทศศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : ศัลยกรรม-หัวใจและทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ครองราษฎร์ ชมพูราษฎร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรม, ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ชาญชัย อาตมผดุง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

ทันตแพทย์ชีวัน อุปรา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : รากฟันเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ณัฐดนัย เกียรติจิรภัทร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์หัวใจ
ความชำนาญ : อายุรกรรม-หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์

 

นายแพทย์ต้า นิรุกติศานติ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์