บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 

มะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จะไม่มีอาการ (สามารถตรวจพบความผิดปกติได้จากการเอ็กซเรย์เต้านม ที่เรียกว่าแมมโมแกรม) ต่อมาคลำได้เป็นก้อนแข็ง ระยะแรกเป็นก้อนเล็ก ถ้าทิ้งไว้จะขยายขึ้น ในที่สุด ก็จะแตกออกมาเป็นแผล ในผู้ป่วย  บางคนอาจมาหาแพทย์ด้วยอาการของมะเร็งระยะกระจาย เช่น ถ้ากระจายไปที่ปอดก็จะมีอาการไอ หอบเหนื่อย ถ้ากระจายไปที่กระดูกก็จะมีอาการปวดกระดูก ต้องทำความเข้าใจว่า

1.   ก้อนของเต้านมส่วนใหญ่ไม่ใช่มะเร็ง แต่มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้น หากอายุมากขึ้น (จากสถิติ ก้อนที่เต้านมทุกช่วงอายุ พบมะเร็ง 15-20% หากอายุน้อยกว่า 30ปี พบมะเร็งเพียง1.5%พบถึง 60%

2.  ก้อนมะเร็งส่วนใหญ่ไม่มีอาการเจ็บ(พบเพียง15%ที่มีอาการเจ็บ )ซึ่งทำให้คนไข้เข้าใจผิดคิดว่าไม่เจ็บคงไม่ใช่มะเร็ง แล้วก็ปล่อยทิ้งไป  แล้วเมื่อพบว่ามีก้อนที่เต้านมจึงควรได้รับการตรวจ และวินิจฉัยจากแพทย์เสมอ

             เนื่องจากเรายังไม่ทราบสาเหตุที่จริงของมะเร็งเต้านม และผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มามีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมา การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการค้นพบให้เร็วที่สุด ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างคือ

1.  การตรวจเต้านมด้วยตนเอง แนะนำให้เริ่มตรวจเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปโดยตรวจเป็นประจำทุกเดือน

2.  การตรวจเต้านมโดยแพทย์  แนะนำในอายุ 20-40ปี ควรตรวจทุก 3 ปี อายุมากกว่า40ปี ควรตรวจทุกปี

3.  การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม ควรเริ่มทำเมื่อ35ปี และเมื่ออายุ40ปีขึ้นไป ควรตรวจทุก1-2 ปี

 

การตรวจเต้านมด้วยตนเองนับเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยเรื่องก้อนที่เต้านม โดย 80-90%ของก้อนผู้ป่วยคลำพบเอง

 

สอบถามเพิ่มเติม 

ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 โทร 053-910-999 ต่อ 167,168


........................................................................


Line Official : http://goo.gl/ODgMwQ


Hospital you can trust.

โรงพยาบาลที่คุณวางใจ