บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ศัลยกรรมความงาม...ความสวยที่คุณเลือกได้
 
 
ศัลยกรรมคือวิธีการรักษาโรคโดยวิธีการผ่าตัด ซึ่งมีการผ่าตัดตามอวัยวะต่าง ๆ หรือประเภทของ คนไข้ เช่น ศัลยกรรมระบบทาง เดินปัสสาวะ ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งการผ่าตัดในแต่ระบบ จะต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะ
 
การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง
ควรทำโดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง เนื่องจากการผ่าตัดส่วนใหญ่ ถ้าได้รับการผ่าตัดที่ไม่ถูกต้องหรือมีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้น จะทำให้การผ่าตัดครั้งต่อไปได้ผลไม่ดี หรืออาจแก้ไขไม่ได้เลย การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามนั้น เป็นการผ่าตัดในคนปกติ แต่ไม่พอใจในสภาพของร่างกายที่มีอยู่เดิม
 
ส่วนการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งนั้น
เป็นการผ่าตัดรักษาความผิดปกติหรือความพิการที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้มีสภาพใกล้กับภาวะปกติ การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงามและผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่ง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางกายวิภาค การหายของบาดแผล ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกวิธีจึงจะทำให้ผลการผ่าตัดได้
 
ผลดีของการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม
สามารถทำได้ทุกส่วนของร่างกายโดยคนไข้จะต้องอธิบายถึงความต้องการให้แพทย์ ผู้ทำการรักษาทราบอย่างละเอียด เพื่อแพทย์จะได้อธิบายถึงวิธีการทำการผ่าตัดรักษา ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด ผลจากการผ่าตัด ระยะเวลาในการหายของเนื้อเยื่อ และสิ่งที่สามารถทำการผ่าตัดได้จริง หลังจากนั้นคนไข้จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่า ต้องการผ่าตัดหรือไม่ เนื่องจากการผ่าตัดบางประเภทเมื่อทำไปแล้วไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาอยู่ใน สภาพเดิมก่อนการผ่าตัดได้ เช่น การแปลงเพศจากชายเป็นหญิง
 
สำหรับความยากง่ายในการผ่าตัดศัลยกรรมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ต้องบอกว่าการผ่าตัดทุกส่วนมีความยากง่ายที่ต่างกัน และความยากง่ายจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความถนัดของศัลยแพทย์ด้วย
 
จุดด้อยของการผ่าตัด ศัลยกรรมความงาม
ก็อาจเกิดจากการที่มีการโฆษณาโอ้อวดเกินความเป็นจริง การให้ค่านายหน้าแก่ผู้ที่หาคนไข้ไปทำการผ่าตัดศัลยกรรม ซึ่งการผ่าตัดศัลยกรรมต้องใช้เวลาในการหายของเนื้อเยื่อ แต่คนไข้ต้องการให้ได้ผลดีหลังจากการผ่าตัดโดยเร็ว จึงควรศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีเสียก่อน
 
ด้านผลข้างเคียง
จากการทำศัลยกรรมความงามนั้น มีเช่นเดียวกันกับการผ่าตัดทั่วไป คือ ผลข้างเคียงจากยาชา เช่น แพ้ยา ได้ยาชาเกินขนาดสูงสุดที่จะรับได้ และเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีผลข้างเคียงจากการดมยาสลบ เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน พบว่ามีอาการปอดอักเสบ มีการติดเชื้อทางกระแสเลือด และเสียชีวิต ส่วนผลข้างเคียงอื่น ๆ จากการผ่าตัดศัลยกรรม เช่น มีเลือดออก และไม่ได้ผลตามที่คนไข้ต้องการ เป็นต้น
 
คำถามที่มักพบบ่อยมากก็คือ การผ่าตัดศัลยกรรมส่วนใดของร่างกายที่นิยมทำกันมากต้องบอกว่า การผ่าตัดหนังตา ผ่าตัดตกแต่งจมูก ผ่าตัดเสริมทรวงอก ผ่าตัดดูดไขมัน
 
ทั้งนี้การผ่าตัดศัลยกรรมความงามและตกแต่ง มีหลักการและวิธีการที่ไม่แตกต่างกัน แต่ก็อยากให้ข้อคิด ไว้สำหรับผู้ที่อยากจะทำศัลยกรรมเสริมความงามว่า ต้องตัดสินใจแน่นอนว่าต้องการทำโดยตัวเอง ไม่มีคนอื่นยุยง และต้องศึกษาถึงผลดี ผลเสีย จากการทำการผ่าตัดแต่ละอย่างโดยละเอียดเสียก่อน เนื่องจากการผ่าตัดบางอย่างเมื่อทำไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาอยู่ใน สภาพเดิมได้
 
 
 
 
 
ศูนย์เลเซอร์และศัลยกรรมความงาม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร. 053-910999 ต่อ 155
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร. 053-700-200